„Koszykówka sportem dla wszystkich”

Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang, to drużyna koszykówki na wózkach powstała na początku 2012 roku. Drużyna regularnie trenuje od września 2012, zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 18-20.